legalisering cannabis

You Are Here: Home / legalisering cannabis

Statements 15 politieke partijen over legalisering cannabis.

Op 6 februari ging de StemWijzer 2017 online. Een van de stellingen luidt: ‘De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden’. Wat gaven vijftien van de deelnemende politieke partijen als toelichting? Een overgrote meerderheid van de partijen is het eens met de stelling en dus voorstander van legalisering. Een overzicht van de vijftien partijen die de grootste kans maken om in de Tweede Kamer te komen, in alfabetische volgorde, met daaronder de toelichting die de partijen aan de StemWijzer hebben verstrekt.

EENS: 50Plus, Artikel 1, D66, DENK, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Piratenpartij, SP, VNL
ONEENS: CDA, ChristenUnie, PVV, SGP, VVD

VOOR LEGALISERING:

50Plus: Eens
“Niet legaliseren van wietteelt betekent: géén grip en controle over deze ‘sector’. Totaal verbieden van gebruik én teelt zou de hele ‘sector’ in de illegaliteit doen verdwijnen met alle gevolgen van dien. Het is bizar dat wiet nu illegaal via de achterdeur binnen komt, en legaal verkocht mag worden via de voordeur. De teelt werkt ook criminaliteit en overlast in de hand. Tegelijkertijd steunt 50PLUS een actief ontmoedigingsbeleid voor het gebruik. Medicinale wiet wordt vergoed.”

Artikel 1: Eens
“Zo wordt het mogelijk het gebruik (en dus ook misbruik) te reguleren. Distributeurs worden gecriminaliseerd, de politie heeft meer tijd voor nuttige zaken. En de overheid kan zo meer belastinggeld innen.”

D66: Eens
“Omdat wietteelt illegaal is, domineren criminele organisaties nu de gehele wiethandel. Met legaliseren van wiet wordt de productie gecontroleerd. Dit levert veel geld op en de criminaliteit wordt teruggedrongen. Ook kunnen, net als bij alcohol en tabak, strenge eisen aan de productie gesteld worden.”

DENK: Eens
“Het gedoogbeleid leidt tot overlast, risico’s op het gebied van veiligheid, risico’s op het gebied van gezondheid en criminaliteit. Daarom wil DENK overgaan tot regulering, zodat risico’s worden uitgebannen en criminaliteit wordt bestreden.”

GroenLinks: Eens
“De huidige drugsbestrijding kost veel geld, tijd en menskracht, die ook zou kunnen gaan naar politie-inzet tegen straatroof, inbraken en huiselijk geweld. GroenLinks wil softdrugs legaliseren. De drugcriminaliteit zal hierdoor afnemen, terwijl de kwaliteit van softdrugs controleerbaar wordt.”

PvdA: Eens
“Het legaliseren van wiet levert alleen maar voordelen op: de politie kan zich richten op de echte misdaad, de wiet wordt minder schadelijk en de samenleving ontvangt extra inkomsten -niet de misdadigers- waar we goede dingen mee kunnen doen.”

Partij voor de Dieren: Eens
“Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over kan worden geheven. De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van softdrugs.”

Piratenpartij: Eens
“De Piratenpartij is een uitgesproken voorstander van de legalisering van cannabis. Zo wordt 77% van de opsporingscapaciteit vrijgespeeld, die de politie kan steken in opsporing van misdaad. Bovendien kan door kwaliteitscontrole de volksgezondheid verbeterd worden. Daarnaast zorgt dit voor een flinke groei van de legale economie.”

SP: Eens
“Het legaliseren van teelt en verkoop van wiet heeft verschillende voordelen. We kunnen de teelt controleren en reguleren en beter voorlichten, wat de volksgezondheid kan helpen. Bovendien zou legalisering een zware slag toebrengen aan de georganiseerde misdaad, die nu een belangrijke inkomstenbron heeft uit de wietteelt.”

VNL: Eens
“De politie moet zich bezighouden met de bestrijding van echte criminaliteit. Wiet is niet schadelijker dan alcohol en tabak. Harddrugs (bijvoorbeeld heroïne) pakken we keihard aan.”

TEGEN LEGALISERING:

CDA: Oneens
“Nederland produceert grote hoeveelheden softdrugs, die voor het overgrote deel bestemd zijn voor woekerwinsten uit het buitenland. Softdrugs gebruiken is niet normaal; het is troep en lang niet zo onschuldig als sommigen beweren. Softdrugs zijn schadelijk voor de volksgezondheid en veroorzaken veel sociale overlast. Het CDA wil de illegale handel in drugs aanpakken in plaats van gedogen.”

ChristenUnie: Oneens
“Drugsgebruik is niet onschuldig. De ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen, drugscriminaliteit bestrijden en meer aandacht voor verslavingszorg en begeleiding van gezinnen bij drugsproblematiek.”

PVV: Oneens
Geen toelichting gegeven.

SGP: Oneens
“De SGP vindt het gedoogbeleid onduidelijk en halfslachtig. De indruk wordt gewekt dat zo’n beetje alles kan of door de vingers wordt gezien. Het gedoogbeleid moet daarom per direct worden afgeschaft. In plaats van gedogen wil de SGP de wet handhaven. De productie van drugs blijft dan ook strafbaar als het aan de SGP ligt. Aan gereguleerde wietteelt van de overheid moeten we niet beginnen.”

VVD: Oneens
“Legalisering is wat de VVD betreft onverstandig, wel wil de VVD het beleid rond softdrugs slimmer reguleren.”